DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ministarstvo pravde Republike Srpske, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo  i Pravnim fakultetom Univerziteta Banja Luka, organizovalo je okrugle stolove na temu reforme porodičnog zakonodavstva.

U Centru za visoko  obrazovanje na Pravnom fakultetu u  Bijeljini, okrugli sto je održan  09.12.2021. godine. Naučna i stručna javnost regije Bijeljina imali su priliku da se uključe u svestranu raspravu o porodičnom zakonodavstvu, iznesu svoja iskustva u primjeni Porodičnog zakona i ukažu na moguća zakonska rješenja koja su u skladu sa našim društvenim ciljevima, ali i sa uporednopravnim rješenjima i teorijskim dostignućima u ovoj oblasti.

Pored predstavnika akademske zajednice, sudova, tužilaštva, centara za socijalni rad advokatske komore i notara, Okruglom stolu u Bijeljini prisustvovala je i zamjenik Ombudsmana za djecu mr Jovanka Vuković, koja je podsjetila na dugogodišnje ukazivanje Institucije na neophodnost reforme porodičnog zakonodavstva u najboljem interesu djece i porodica sa djecom u Srpskoj.