DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji Saveza stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske i uz pokroviteljstvo Misije OSCE u BiH u Bijeljini su dana 09-10.12.2021.godine organizovani Dani socijalne, porodične i dječije zaštite na temu: „Modaliteti psihosocijalne podrške djeci i mladima ugroženim porodičnim prilikama".

Skupu su prisustvovali stručni radnici iz Republike Srpske koji se bave socijalnom, porodičnom i dječijom zaštitom, predstavnici OSCE-a, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te predstavnik Ombudsmana za djecu. Na skupu je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite predstavilo Izvještaj o evaluaciji Strategije za unaprijeđenje zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja, razgovaralo se i o projektu podrške porodicama u cilju prevencije izdvajanja djece iz bioloških porodica, o hraniteljstvu, alternativnom zbrinjavanju djece koja su ugrožena porodičnim prilikama i drugim temama od značaja za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu.

Ombudsman za djecu Dragica Radović govorila je o porodičnim (ne)prilikama u kontekstu urušavanja prava djece, te upoznala učesnike skupa sa iskustvima Institucije.