DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na Devetnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 1. decembra 2021. godine Natalija Petrić je izabrana  za novog ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Novi ombudsman za djecu položila je zakletvu pred Narodnom skupštinom Republike Srpske na Dvadesetšestoj posebnoj sjednici dana 14.12.2021. godine, čime su se u skladu sa članom 22. Zakona o Ombudsmanu za djecu, stekli  uslovi za stupanje na dužnost ombudsmana za djecu.