DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Snimanje nasilja među djecom i njegovo objavljivanje nije u interesu djece.

Svako dijete ima pravo na odrastanje u sredini koja mu pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer svako nasilje vrijeđa i ponižava, svako boli i svako, prema ocjeni stručnjaka, ugrožava pravilan psiho-fizički razvoj i odrastanje djeteta.

Nažalost, jedan od najčešćih oblika kršenja osnovnih prava i interesa djece su različiti oblici nasilja nad djecom i nasilja među djecom. Posebno zabrinjava sve prisutnije nasilje na internetu, koje se javlja u različitim oblicima, između ostalog kao:  poruke neprimjerenog i uznemiravajućeg sadržaja, uvredljive i prijeteće poruke, slanje fotografija koje vrijeđaju djetetovo dostojanstvo, integritet, slobodu i bezbjednost, iznošenje ličnih i porodičnih podataka, podsticanje govora mržnje. Ovo nasilje može biti prisutno 24 sata i svaki dan u sedmici i  na svakom mjestu, na kojem  su djeca do sada bila potpuno zaštićena.

Pri tome dodatno zabrinjava sve prisutnije snimanje nasilja među djecom i dijeljenje tih snimaka putem društvenih mreža i objavljivanje u medijima. Objavljeni snimci nasilja uvijek otvaraju brojna pitanja - gdje smo bili do sada, šta su radili roditelji a šta je uradila škola, imamo li programe prevencije i svojevrstan su pritisak na nadležne institucije, ustanove i službe da preduzmu potrebne mjere iz svoje nadležnosti.

Međutim, objavljivanje snimljenog nasilja i iznošenje pojedinosti o konkretnom slučaju, apsolutno je neprihvatljivo, nije u interesu djece i ne doprinosi njihovoj zaštiti. Objavljeni snimci su dodatno nasilje nad djecom, dovode do povrede prava na privatnost djece kojoj se nanosi dodatna šteta i objavljeni snimci ih čine dodatno ranjivim.

Dostojanstvo i prava djeteta moraju se poštovati u svim okolnostima. Važno je interes javnosti usmjeriti na problem i njegovo rješavanje a pri tome dodatno ne povrijediti dijete.

 

Ombudsman za djecu

dr. sc. Natalija Petrić