DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U okviru projekta  „Da, to sam ja!" kojeg  uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture realizuje Udruženje "Porodični krug" iz Bijelјine, na Pedagoškom fakultetu u Bijelјini 28.12.2021.godine,  održana je  završna Konferencija na kojoj su prezentovana postignuća Projekta.

Planirane aktivnosti Projekta su: senzibilizacija javnosti o značaju ranog učenja i uklјučivanja djece Roma u predškolske ustanove i osnovne škole, obuka vaspitača i nastavnika za rad sa djecom iz osjetlјivih kategorija stanovništva (sa naglaskom za djecu Rome), izrada Priručnika za rad sa djecom iz osjetlјivih kategorija, unapređivanje kompetencija roditelјa, medijska kampanja s cilјem razvoja svijesti o potrebi obrazovanja romske djece. Projektom su bile obuhvaćene  predškolske i školske ustanove iz lokalnih zajednica u kojima živi romska populacija.

Na Konferenciji je istaknuto je da je gotovo statistički zanemarlјiv broj  mališana romske populacije koja pohađaju predškolske ustanove, a kao pozitivan primjer je istaknut Grad Bijelјina, koji ima najveći procenat obuhvata u predškolskim ustanovama, kako javnom tako i privatnim. Prepoznat je i problem visokog procenta napuštanja osnovne škole učenika romske populacije.

Konferenciji su prisustvovali: Pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske, Nataša Cvijanović, Gradonačelnik Grada Bijelјine, Dekan pedagoškog fakulteta, Zamjenik Ombudsmana za djecu Jovanka Vuković, te predstavnici predškolskih ustanova, osnovnih škola, centra za socijalni rad, zdravstvenog i nevladinog sektora. Zamjenik Ombudsmana je prilikom obraćanja na Konferenciji ukazala na značaj Institucije Ombudsmana za djecu u zaštiti prava svakog djeteta, što podrazumijeva sinhronizovano djelovanja svih subjekata zaštite u davanju podrške djeci i porodicama u cilјu prepoznavanja značaja obrazovanja i ostvarivanja prava na obrazovanje, kao univerzalnog prava i prava djeteta.