DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Fondacija „Lara" u Bijeljini obilježila je deset godina rada „Sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja u porodici".To je bila prilika da se predstave rezultati rada „Sigurne kuće" u prethodnoj deceniji. U uvodnom obraćanju,iz Fondacije"Lara" su istakli da je  za ovih deset godina utočište u" Sigurnoj kući pronašla 221 žrtva porodičnog nasilja,od toga je 178 žena sa djecom i 43 djece bez roditeljskog staranja. Prethodne tri godine smješteno je  56 osoba - 16 dječaka, 23 djevojčice i 17 odraslih osoba. Na SOS telefon primljen je 1791 poziv i 183 na druga sredstva komunikacije. Trenutno je u Sigurnoj kući 11 osoba, od toga tri  punoljetne i osmoro djece - tri dječaka i pet djevojčica",

Svečanom obilježavanju desetogodišnjice rada"Sigurne kuće" prisustvovali su predstavnici centara za socijalni rad regije , zdravstvenih institucija,  škola, policije,  sigurne kuće "Budućnost"iz Modriče,Gradonačelnik Bijeljine,istaknuti pojedinci-profesionalci saradnici od osnivanja do sada ,kao i zamjenik Ombudsmana za djecu, Jovanka Vuković. 

Povodom obilježavanja ovog jubileja Fondacija „Lara" je uručila zahvalnice zaslužnim insitucijama i pojedincima  koji su bili podrška i partneri u radu „Sigurne kuće" u pružanju zaštite djeci i ženama- žrtvama nasilja u porodici.Tom prilikom je uručena i zahvalnica i Instituciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske. 

Prateći dio događaja je bila i prodajna  izložba dekupaž radova korisnica" Sigurne kuće" što je bila i prilika da se kupovinom pomaže rad  Sigurne kuće Fondacije „Lara" iz Bijeljine.