DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Dan osoba sa Daunovim sindromom prvi put je obilježen 2006. godine u velikom broju zemalja, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija odredila je 2011. godine da 21. mart bude svjetski dan obilježavanja osoba sa Daunovim sindromom, simbolično zbog dodatnog 21. hromozoma.

Daunov sindrom je posledica postojanja jednog hromozoma više u ćelijama dijeteta, pa se zato Daunov sindrom naziva još i Trizomija 21. Ovog dana građani širom svijeta se pozivaju da obuvanjem različitih čarapa pokažu svoju različitost i tako pruže podrušku osobama sa Daunovim sindromom.  

Ovaj dan obilježavamo kako bismo probudili svijest i razumevanje ali i dali podršku osobama sa Daunovim sindromom,  kako bi se poboljšao njihov položaj, a samim tim i kvalitet njihovog života, omogućilo njihivi integrisanje u šire društvo, osiguralo mesto u vrtićima, školama.... 

Iz Konvencije UN o pravima djeteta i dokumenata koji su nastali iz Konvencije, jasno proizilazi obaveza za poboljšanjem kvaliteta života svakog djeteta, pa i djeteta koje ima potrebu za posebnom brigom.  

Efikasna briga o djeci, koja imaju potrebu za dodatnom podrškom zahtjeva i dodatne uslove za njihov optimalan razvoj. Da bi to bilo moguće, pored materijalnih uslova neophodno je da svi oni koji brinu o djetetu na odgovarajući način budu međusobno uvezani, kroz zajedničko djelovanje i saradnju. 

Način na koji je dijete prihvaćeno u porodičnom krugu, pozitivno utiče na razvoj komunikacije, usvajanje dnevnih životnih vještina i uspješnije uklapanje u socijalno okruženje. Podrška šire društvene zajednice neophodna je kako bi se ovakvom dijetetu omogućilo da socijalne interakcije ostvari i van porodičnog kruga. 

Ličnost svakog djeteta je drugačija ali su prava za svako dijete ista, stoga je naša obaveza da omogućimo ostvarivanje tih prava u punom kapacitetu poštujući princip najboljeg interesa djeteta.