DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Narodna skupština Republike Srpske je na redovnoj 21.sjednici održanoj 27.04.2022. godine usvojila Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2021. godinu.

U izvještajnoj godini institucija Ombudsmana za djecu je postupala u 429 pojedinačnih predmeta od kojih je 407 otvoreno po zaprimljenim prijavama/žalbama. Ombudsman za djecu je okončao rad na 328 prijava/žalbi , dok je u fazi rješavanja ostala 1 prijava.

Obraćanja su se uglavnom odnosila na nadležnosti i ovlaštenja nekih od institucija koje brinu o djeci, informacije o tome koja zakonska regulativa se primjenjuje i kako su definisana pojedina pitanja vezana za ostvarivanje prava djeteta.   

U izvještajnoj godini sačinjena su i dva posebna izvještaja koji se odnose na učešće djece i mladih na igrama na sreću, kao i na nasilje nad djecom u porodici, te je dostavljena incijativa za izmjene i dopune Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske.

Ombudsman je u Izvještaju ukazao na potrebu i važnost izmjena i dopuna Porodičnog zakona, na donošenje strateškog dokumenta koji treba da definiše dugoročne politike radi unapređenja položaja djece, kao i da je potreban nadzor i praćenje primjene postojećih zakona i efekata na tom planu.