DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina


Pravilnik o organizovanju školskog sporta u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik RS", broj: 108/07, 99/09, 8/15)

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja predškolskog programa na stranom jeziku ("Službeni glasnik RS", broj. 92/14)

Pravilnik o obučavanju lica u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja o opasnostima i zaštiti od elementarne nepogode i druge nesreće ("Službeni glasnik RS", broj: 74/14)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra ustanova učeničkog standarda ("Službeni glasnik RS", broj: 74/14)

Pravilnik o školskom kalendaru za školsku 2014/2015. godinu ("Službeni glasnik RS", broj: 57/14)

Pravilnik o uslovima za smještaj i ishranu učenika u ustanovama učeničkog standarda ("Službeni glasnik RS", broj: 57/14)

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o organizaciji ekskurzije ("Službeni glasnik RS", broj: 57/14)

Pravilnik o uslovima za početak rada predškolske ustanove ("Službeni glasnik RS", broj: 46/14)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i proglašenju učenika generacije u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 38/13)

Pravilnik o ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 44/12)

Pravilnik o izboru i proglašenju učenika generacije u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 45/12)

Pravilnik o izboru učenika generacije u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 71/09)

Pravilnik o vođenju učeničkog dosijea (Službeni glasnik RS, broj:132/10)

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 18/03)

Sporazum o zajedničkom jezgru nastavnih planova i programa (“Službeni glasnik BiH”, broj: 24/03)

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 119/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 1/12)

Pravilnik o pedagoškim standardima i normativima za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Službeni glasnik RS", broj:64/13)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj:74/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 106/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj:104/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj 33/14)

Pravilnik o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 73/13)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br.74/08

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" br.71/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj:104/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj 33/14)

Zakon o učeničkom standardu (“Službeni glasnik RS”, broj: 72/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 108/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 104/11)

Zakon o visokom obrazovanju ("Sl.glasnik RS". br.73/10)

Zakon o studentskom standardu (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/08)

Pravilnik o osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u RS za uzrast dece od tri godine do polaska u osnovnu školu ("Službeni glasnik RS", br.17/97) 

Pravilnik o osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada s decom uzrasta do tri godine u predškolskim ustanovama u RS ("Službeni glasnik RS",br.17/97)

Pravilnik o izvođenju  ekskurzija i izleta (“Službeni glasnik RS”, broj: 19/10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta ("Službeni glasnik RS", broj: 82/11)

Kodeks za škole

Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2010-2014

Zakon o školovanju i stipendiranju mladih talenata ("Sl.glasnik RS", br.73/10)