DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina


MLADI SAVJETNICI OMBUDSMANA ZA DJECU

-su mladi/djeca koja žele sarađivati sa ombudsmanom za djecu, tako što će predlagati teme o kojima žele da govore, iznositi svoja iskustva o svemu što ih se tiče, predlagati rješenja problema i postavljati pitanja ombudsmanu i zajedno s njim tražiti odgovore. Mladi savjetnici će takođe na poziv ombudsmana prisustvovati radionicama, okruglim stolovima, tematskim grupama koje organizuje ombudsman za djecu kako bi u ime mladih govorili o svojim iskustvima, viđenju problema, te tako doprinijeli boljem razumijevanju tema i unapređenju prava djeteta.

 

Dakle, mladi savjetnici su saradnici i savjetnici ombudsmana za djecu.

MLADI SAVJETNICI KOJI SU PROŠLI OBUKU

MEMORANDUM O SARADNJI OMBUDSMANA ZA DJECU I MLADIH SAVJETNIKA OMBUDSMANA

PANEL MLADIH SAVJETNIKA