DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U povodu Međunarodnog dana djeteta održana je jedna od posljednjih radionica o pravima djeteta u Medicinskoj školi u BanjaLuci. Uprava škole zadovoljna je novim prostorom koji je doprimio boljem kvalitetu nastave i omogućio primjenu savremenih nastavnih metoda. U školi postoji kodeks ponašanja koji obavezuje i učenike i profesore, a kako je ovo škola koja djecu priprema za rad u medicinskoj struci posebna pažnja se posvećuje higijeni. Saradnja sa Savjetom učenika je dobra, a zainteresovanost uprave za prava djeteta iskazana je i time što su našoj radionici prisustvovali psiholog, sociolog, profesorica demokratije i koordinatorica Savjeta učenika.

Tokom radionice učenici su iznijeli svoja iskustva o obrazovaju, slobodnom izražavanju mišljenja, raznim oblicima nasilja i zlostavljanja, slobodnom vremenu. Činjnica je da su mladi prepoznali i dobro razumjeli svoja prava, ali su smatrali da ih odrasli često krše zbog profita. Ovo se odnosilo na konzumaciju alkohola, zabranu ulaska maloljetnicima u noćne klubove, te senzacionalističke naslove u medijima. I na ovoj radionici su djeca istakla da o njihovom obrazovanju, odrastanju i poznavanju njihovih prava , prije svega treba da brinu njihovi roditelji, a zatim škola i drugi. Ono što je posebno interesantno je da su mladi zadovoljni svojom školom, ali željeli bi da se uvedu prijemni ispiti kako bi se izvršila selekcija prema njihovim stvarnim sposobnostima. Istakli su dobru saradnju s upravom škole, a rad svih u školi vidi se i na info tablama, dobro uređenoj web stranici i brojnim panoima koji svjedoče da učenici imaju mnoštvo aktivnosti u kojima se mogu kreativno izraziti u raznim oblastima.

Ovi mladi ljudi su u vrlo otvorenom i iskrenom razgovoru pokazali, kao i mnogo njihovi vršnjaci, da su svjesni da samo svojim trudom i čvrstim stavom prema svim oblicima kršenja njihovih prava mogu izrasti u zrele i odgovorne ličnosti.