Međunarodni dan djece žrtava nasilja, 04.06.2021. godine

Međunarodni dan djece žrtava nasilja obilježava se 4. juna širom svijeta, počev od 1983. godine na inicijativu Ujedinjenih nacija, kao podsjetnik da mnoga djeca doživljavaju različite oblike nasilja te kako bi se naglasila važnost zaštite djece i neophodnost zajedničkog angažmana u borbi protiv svih oblika nasilja nad djecom.
Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima – zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje putem interneta, pri čemu je veliki problem što se ono često ne prepoznaje na vrijeme pa izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u dijelu podrške i pomoći djetetu tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinitelja.

lako porodica ima primarnu ulogu u razvoju i odrastanju djeteta, nažalost, mnoga djeca upravo u porodici i u najranijoj dobi doživljavaju različite oblike zanemarivanja, povređivanja njihovih prava, ponižavanja i zlostavljanja. Nasilje koje djeca doživljavaju u porodice nikako nije odgovornost samo porodice, bez obzira što se događa unutar nje, već je to ozbiljan društveni problem.
Stoga je i odgovornost odraslih veća jer je svaki oblik nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djeteta ozbiljna prijetnja odrastanju djeteta jer ugrožava osnovno pravo djeteta – pravo na život i razvoj. Osiguravanje prava djeteta na poštovanje njegovog ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, spriječavanjem svih oblika nasilja i zlostavljanja, nužan je preduslov za osiguravanje svih drugih prava djeteta.

Djeca imaju pravo na odrastanje u sredini koja pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer samo takva sredine potiče razvoj ličnosti djeteta i stvara buduće građane odgovorne i prema sebi i prema drugima.