Nastavak i jačanje saradnje Ombudsmana Bosne i Hercegovine i Ombudsmana za djecu Republike Srpske, Banja Luka, 24.02.2021.godine

Ombudsmani Bosne i Hercegovine prof.dr Ljubinko Mitrović, dr Jasminka Džumhur i Nives Jukić održali su danas sastanak sa Dragicom Radović, ombudsmanom za djecu Republike Srpske na kome je razgovarano o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece i njihove zaštite, čime je nastavljena uspješna saradnja ove dvije institucije.
Tema sastanka bili su različiti aspekti zaštite dječijih prava, kao i pitanja saradnje iz nadležnosti i djelokruga funkcionisanja dvije institucije, posebno u kontekstu pandemije koronavirusa.
Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim temama, poput pitanja vakcinacije naših građana, ali i o konkretnim planiranim budućim aktivnostima institucija. Poseban značaj dat je građanima koji su se istovremeno obratili i Ombudsmanima Bosne i Hercegovine i Ombudsmanu za djecu Republike Srpske, te je zaključeno da će se i u budućnosti sarađivati radi zaštite prava i interesa djeteta. Bilo je govora i o zajedničkoj budućoj saradnji u radu, posebno kada je riječ o novim zakonskim rješenjima kako bi se unaprijedila zaštita djece – npr. izmjene i dopune porodičnih zakona, osnivanje alimentacionih fondova, jasno definisanje kriterijuma za izbor učenika generacije u osnovnim i srednjim školama i slično. Kako je zaključeno tokom sastanka, u budućnosti je potrebno planirati zajedničko djelovanje u konkretnim predmetima, ali i u slučajevima koja podrazumijevaju rješavanje sistemskih problema i zagovaranja novih zakonskih rješenja u najboljem interesu djeteta.
Ocjenjujući današnji sastanak veoma korisnim, ombudsmani su se saglasili o potrebi zajedničkog djelovanja na određenim pitanjima ostvarivanja prava djece, uključujući i izdavanje zajedničkih preporuka.