Održana završna konferencija projekta „Vrtić je i moje pravo” Bijeljina, 18.02.2021

U Galeriji Centra za kulturu „Semberija” održana je završna konferencija projekta „Vrtić je i moje pravo”, u okviru kojeg je u prethodna tri mjeseca za ukupno sedamdesetoro djece iz porodica lošijeg materijalnog statusa, romske djece i djece sa liste čekanja obezbijeđen besplatan boravak u vrtiću „Čika Jova Zmaj” Bijeljina. Projekat je realizovao Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Gradske uprave Bijeljina, u saradnji sa Udruženjem građana „Porodični krug”, Udruženjem građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin” i vrtića „Čika Jova Zmaj”.

Vrtiću su obezbijeđena sredstva za opremanje kuhinje i didaktički materijal u novom prostoru u mjesnoj zajednici Ledinci, gdje je realizovan Projekat. Na Konferenciji je istaknuto da je predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u Bijeljini obuhvaćeno 36% djece u ciljnoj uzrasnoj dobi, a da je cilj da do 2030.-e godine obuhvat bude minimalno 50% djece predškolskog uzrasta.

Projekat „Vrtić je i moje pravo” podržan je sredstvima finansijskog mehanizma za podršku projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj, koji je uspostavljen kroz saradnju Ministarstva finansija, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Na završnoj konferenciji učestvovali su predstavnici Gradske uprave Bijeljina, predškolskih ustanova, Centra za socijalni rad, nevladinog sektora i zamjenica ombudsmana za djecu.