Okrugli sto: „Servis centar kao primjer dobre prakse u lokalnoj zajednici“, Foča 18.08.2021.

U organizaciji Servis centra „Tračak nade” iz Foče, uz podršku USAID/INSPIRE Program podrške zaštiti ljudskih prava, u Foči je održan okrugli sto „Servis centar kao primjer dobre prakse u lokalnoj zajednici”.
U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici USAID iz Sarajeva, ombudsman za djecu, predstavnici lokalne zajednice, osnovnih škola opštine Foča, predstavnici Univerzitetske bolnice Foča, Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, osnovnih škola i predškolskih ustanova, udruženja građana, kao i predstavnici roditelja djece sa poteškoćama u razvoju.
Učesnicima je predstavljen rad i aktivnosti Servis centra koji pruža usluge korisnicima sa teritorija opština: Foča, Foča-Ustikolina, Čajniče, Goražde, Višegrad, Bileća i Ljubinje. Između ostalog, zahvaljujući podršci Univerzitetske bolnice Foča, Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, Centar obezbjeđuje i specijalističke usluge defektologa, logopeda, psihologa. U narednom periodu, Centar planira formiranje dnevnog centra gdje će djeca i lica sa poteškoćama u razvoju imati siguran boravak i sve potrebne usluge.
Zajednički zaključak učesnika okruglog stola je da Centar ima važnu ulogu u pomoći i zaštiti ranjivih kategorija stanovništva i da je neophodno obezbijediti uslove za održivi razvoj Servis centra i stvaranje uslova za transformaciju u dnevni centar.
Ombudsman za djecu Dragica Radović, podsjetila je na obavezu društvene zajednice da poštuje i primjenjuje odredbe UN Konvencije o pravima djeteta kojom je, između ostalog, propisano da djeca sa poteškoćama u razvoju imaju pravo na posebnu zaštitu i na punu inkluziju i učešće u svim društvenim i životnim aktivnostima.