Ombudsman za djecu u posjeti Gradu Bijeljina, 15.09.2021.godine

Tokom službene posjete Bijeljini Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović je održala sastanak sa Predsjednikom Skupštine Grada Bijeljina, Đurđević Aleksandrom.
Tema sastanka je bila razmjena iskustava u oblasti zaštite dječijih prava u lokalnim zajednicama, sa akcentom na nadležnosti grada Bijeljina na daljem unaprijeđenju položaja i prava djece u Bijeljini.
Zajednička ocjena učesnika razgovora je da su Gradska uprava i Skupština Grada Bijeljine u proteklom periodu intenzivirali svoje aktivnosti na unaprijeđenju zaštite prava djece, kao i da UN Konvencija o pravima djeteta sve subjekte dodatno obavezuje na podizanje standarda u ovoj oblasti.