Online seminar o mladima i ljudskim pravima, 12.04.2021.

UN Vijeće za ljudska prava organizovalo je 12.04.2021. godine online seminar o mladima i ljudskim pravima. Povod za seminar je bila Rezolucija 41/13 Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) o mladima i ljudskim pravima, čije je, ranije planirano, predstavljanje odloženo zbog pandemije virusa korona.
Ciljevi ovog seminara su bili da se podigne svijest o potrebi borbe protiv diskriminacije mladih i detektuju i naglase izazovi sa kojima se mladi u najrazličitijim oblastima suočavaju u ostvarivanju svojih ljudskih prava, te da se istraže načini na koji bi se mladi mogli adekvatnije uključiti u mehanizme zaštite ljudskih prava. Razmotrene su i moguće akcije i mjere Vijeća za ljudska prava radi poboljšanja položaja mladih.
Seminaru je prisustvovao veliki broj predstavnika institucija i organizacija iz cijelog svijeta, kao I predstavnik Ombudsmana za djecu.