Online seminar o mladima i ljudskim pravima Vijeća za ljudska prava, 12.04.2021. godine

Vijeće za ljudska prava organizovalo je 12.04.2021. godine online seminar o mladima i ljudskim pravima. Povod za seminar je bila Rezolucija 41/13 Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava o mladima i ljudskim pravima, čije je planirano ranije predstavljanje odloženo zbog pandemije virusa korona.
Ciljevi ovog seminara su bili da se istakne diskriminacija I izazovi sa kojima se mladi u svojoj različitosti suočavaju u ostvarivanju svojih ljudskih prava, da se istraže načini na koji bi se mladi mogli adekvatnije uključiti u različite mehanizme zaštite ljudskih prava I da se razmotre moguće akcije I mjere Vijeća za ljudska prava radi poboljšanja položaja mladih.
Seminaru je prisustvovao veliki broj institucija I organizacija iz cijelog svijeta, kao i predstavnik Ombudsmana za djecu.