Osnovna škola “Obudovac“ – radionica, 06.10.2021. godine

Povodom obilježavanja “Dječije nedjelje” predstavnici ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju su održali radionicu sa đacima A odjeljenja petog razreda OŠ “Obudovac” u Obudovcu, iz programa “O tvojim pravima u tvojoj školi” na temu “Šta znamo o nasilju”. Ono što je zanimljivo za održavanje ove radionice je činjenica da je ista održana “na daljinu”, preko interneta uz primjenu savremene tehnologije, a zbog potrebe poštovanja propisanih mjera Instituta za javno zdravlje Republike Srpske.

Navedeni način održavanja radionice u kojoj su aktivno učestvovala djeca je novo iskustvo i za nas i za djecu, a iskustvo koje smo stekli će svakako biti predmet analize radi održavanja budućih radionica. Đaci su i na ovakav način pokazali, zainteresovanost za rad i saradnju, primjeran nivo poznavanja osnovnih obilježja nasilja, bili su spremni na razgovor i bez zadrške su razgovarali o problemima sa kojma su se susretali. Ono što nam je posebno zanimljivo je to da su u razgovoru đaci ukazali na pojavu neprimjerenog ponašanja prilikom njihovih sportskoih takmičenja, kao i na časovima fizičkog vaspitanja, kada u žaru takmičenja i borbe izgube bod ili utakmicu pri čemu, od strane koja gubi, često dođe do izliva nezadovoljstva i ljutnje uz upotrebu neprimjerenog rječnika. Posebno ih je zanimalo da li se i u takvim slučajevima može govoriti o nasilju.
Ova radionica je pokazala je da se zbog trenutne situacije i na ovaj način može raditi sa djecom, ali smo, ipak, mišljenja da je neposredan rad sa djecom mnogo kvalitetniji.