Posjeta Dnevnom centru za djecu u riziku i Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Bijeljina, 06.10.2021. godine

U sklopu obilježavanje manifestacije Dječije nedjelje i Međunarodnog dana oboljelih od cerebralne paralize, na poziv djece i stručnih radnika, zamjenik Ombudsmana za djecu Jovanka Vuković je, u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama, posjetila mališane, korisnike usluga Dnevnog centra za djecu u riziku i Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, koji djeluju u sklopu Centra za socijalni rad Bijeljina.
Uvažavajući moto Dječije nedjelje -„Zajedno možemo sve“djeca iz ova dva dnevna centra su zajednički realizovali radionicu i izradili „Pano prijateljstva“.
Tokom posjete stručni radnici su predstavili rad dnevnih centara, a za goste i roditelje djece sa smetnjama u razvoju održali prezentaciju povodom Međunarodnog dana oboljelih od cerebralne paralize. Na kraju posjete mališani su pokazali svoje radove, nastale tokom boravka u dnevnim centrima, koji su dio postavke njihove stalne izložbe.