Predstavljanje preporuka i smjernica za unapređenje podrške i smjernica za unapređenje podrške i reintegracije rodno zasnovanog nasilja, Bijeljina 28.04.2021. godine

U organizaciji udruženja građana „Fondacija Lara” iz Bijeljine i „Udružene Žene” iz Banja Luke, dana 28.04.2021.godine u Bijeljini je održan tematski, zagovarački sastanak za predstavljanje preporuka i smjernica za unapređenje podrške i reintegracije rodno zasnovanog nasilja u projektu „Unapređenje institucionalizacije lokalnih propisa i politika za podršku i reintegraciju žena žrtava rodno zasnovanog nasilja.”

Projekat je, tokom četiri mjeseca, realizovan na području Grada Bijeljine i opštine Ugljevik u saradnji sa centrima za socijalni rad i gradskom tj. opštinskom upravom. Na tematskom sastanku su prezentovani rezultati istraživanja sprovedenog sa relevantnim institucijama i rada u fokus grupama sa žrtvama nasilja, na osnovu čega su i definisane predstavljene preporuke i smjernice za unapređenje podrške i reintegracije rodno zasnovanog ,kao i alata za informisanje žrtava i zainteresovanih lica.
Skupu je pored predstavnika Gradske uprave Bijeljine, opštine Ugljevika, centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje ovih lokalnih zajednica, prisustvovala i Zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske iz Kancelarije u Bijeljini. Ovaj projekat je podržan od strane „Austrijske agencije za razvoj i saradnju.”