Prevencija upotrebe droge kod mladih, Doboj, 28.06.2021.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge, Centar za mentalno zdravlje Doboj organizovao je 28. juna 2021. godine okrugli sto na temu: „Prevencija upotrebe droge kod mladih”, koji je okupio predstavnike ustanova regije Doboja (zdravstvo, obrazovanje, centre za socijalni rad, itd.). Okruglom stolu prisustvovao je i predstavnik Ombudsmana za djecu.

Učesnici su se složili da se radi o veoma kompleksnom problemu i da je za uspješnu prevenciju neophodna izrada sveobuhvatnog multisektorskog programa prevencije u čijoj pripremi treba da angažuju stručnjaci iz svih segmenata društva (zakonodavstvo, resorna ministarstva, zdravstvo, vaspitno-obrazovne ustanove, centri/službe za socijalni rad, jedinice lokalne samouprave, policija,…) uz obavezno uvažavanje mišljenja i stavova mladih na koje se takav program odnosi, a kojeg treba da sinhronizovano prati sveobuhvatna aktivna informativna i edukativna kampanja.