Prezentacija o problematici anticiganizma, Banja Luka 06.09.2021. godine

UG „Otaharin” u saradnji sa Udruženjem „Nova Generacija” organizovao je u Banjoj Luci prezentaciju za predstavnike lokalne uprave i institucija o problematici anticiganizma u okviru projekta „Sa Romima za Rome – ljudska prava u fokusu”.

Cilj prezentacije je bio da se predstavnici lokalne uprave i institucija upoznaju sa pojmom anticiganizma, njegovim zabrinjavajućim posljedicama, teškim položajem Roma u BiH i da se ukaže na neophodnost većeg zalaganja za poboljšanje pristupa ljudskim pravima za Rome.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Banja Luka, OSCE Kancelarija u Banjoj Luci, Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske, Centra za socijalni rad Banja Luka, kao i predstavnik Ombudsmana za djecu Republike Srpske.