Radionica na temu, „Učešće djece i mladih u igrama na sreću”, JU Ekonomska škola, Bijeljina, 05.10.2021. godine

U sklopu obilježavanja manifestacije „Dječija nedjelja“, a na poziv Savjeta učenika JU „Ekonomska škola Bijeljina“, mr Jovanka Vuković, zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske je održala radionicu „Učešće djece i mladih u igrama na sreću”, sa učenicima drugog razreda ove škole. Radionica je realizovana na otvorenom prostoru, u školskom amfiteatru, u skladu sa aktuelnim mjerama Instituta za javno zdravlje Republike Srpske.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i aktivno su učestvovali u radu radionice. U razgovoru sa učenicima potvrđen je i zaključak Posebnog izvještaja Ombudsmana za djecu, koji im je prezentovan, da su igre na sreću lako dostupne djeci i mladima, te da pri ulasku u takve objekte niko ne utvrđuje njihovu starosnu dob, ali i da se takvi objekti nalaze u neposrednoj blizini njihove škole.
Tokom radionice, učenici su upoznati sa višestruko štetnim posljedicama koje ostavlja patološko učešće u igrama na sreću na zdravlje i dobrobit, ne samo njihovo nego i njihove porodice, te im je ukazano da se prema mišljenju i iskustvima stručnjaka, zavisnost od kocke-kao bolesti zavisnosti, najteže liječi u psihijatrijskom i psihoterapeutskom smislu. Na kraju radionice učenici su izrazili mišljenje da bi uvođenje ove tematike u školski program bilo svrsishodno i preventivno, ali ne samo kroz „nastavničko predavanje, nego i kroz učešće nekoga ko se izborio sa ovom ili nekom drugom bolešću zavisnosti“.