Radionica „Zajedno možemo sve“, Banja Luka 5.10.2021. godine

Ombudsman za djecu je zajedno sa Muzejom Republike Srpske danas u Stalnoj postavci Muzeja RS održao radionicu pod nazivom „Zajedno možemo sve“. Radionica je bila namjenjena za grupu djece iz Kluba vrtić i jaslice „Bajka“ Banja Luka i štićenike Dječijeg doma „Rada Vranješević“.
Sadržaji današnje radionice priređen je sa ciljem da se djeca bolje upoznaju sa svojim pravima, šta to prava znače i koja prava imamo. Djeci su pripremljene bojanke o pravima, kroz bojanku smo učili koja prava postoje, zašto su važna i slušali primjere kako oni koriste ta prava, te su potom djeca i bojili prava prema svojim željama u svojim omiljenim bojama. Uz razgovor smo crtali, uz crtanje smo razgovarali. Dječija prava su tema dana, ali stečena znanja će trajati cijeli život.
Svrha održavanja “Dječije nedjelje” je da se istakne važnost dječjih prava, prava koja su propisana UN Konvencijom o pravima djeteta, da dodatno usmjeri pažnja društva na potrebe djece i njihov položaj u društvu, te da podsjetimo donosioce odluka da pri donošenju odluka koje se odnose na život djece od prioritetne važnosti treba biti upravo najbolji interes djeteta.