Sastanak u Ministarstvu prosvjete i kulture RS, Banja Luka 21.10.2021.godine

Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović razgovarala je danas sa ministricom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić o primjeni UN Konvencije o pravima djeteta u obrazovnom sistemu, te podizanja na veći nivo ostvarivanje prava djeteta.

Ministar prosvjete i kulture je istakla da resorno Ministarstvo kontinuirano preduzima aktivnosti da obezbijedi jednako pravo na obrazovanje svoj djeci, posebno djeci sa poteškoćama u razvoju i u ruralnim oblastima.

Razgovarano je i o provođenju higijensko-epidemioloških mjera u školama i konstatovano da se vaspitno-obrazovne ustanove pridržavaju preporučenih mjera Instituta za javno zdravstvo, te da se broj učenika koji se nalaze u izolaciji smanjuje.

Ombudsman za djecu je ocijenila da je redovno odvijanje nastave u školama izuzetno važno za učenike, radi kvalitetnog sticanja znanja, a i zbog socijalizacije djece i međusobne komunikacije, pozdravila je napore Ministarstva u ovom pravcu, te konstatovala da su dvije institucije na istom zadatku stvaranja uslova za unaprijeđenje ostvarivanje prava djeteta i dosljedne primjene UN Konvencije o pravima djeteta.