Stručna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja za period 2022-2030. godine, Banja Luka, 30.11.2021. godine

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske održalo je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske stručnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja za period 2022-2030. godine, koja treba da bude novi sveobuhvatni dokument obrazovnih politika za period od osam godina.
Nova Strategija pripremljena je kao odgovor na izražene promjene u obrazovnom sistemu, sa namjerom da se kroz nju postave jasne smjernice za djelovanje za sve aktere, bez obzira da li se radi o djeci, vaspitačima, nastavnicima, roditeljima, donosiocima odluka i ostalim članovima zajednice.
Strateški ciljevi definisani novom Strategijom su povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, inovirani programi za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, inovirani udžbenici, te obezbijeđeni programi stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika i jačanje povezanosti obrazovanja sa tržištem rada.
Pored brojnih učesnika iz oblasti obrazovanja i rada sa djecom, stručnoj raspravi je prisustvovala i ombudsman za djecu Dragica Radović.