„Učešće djece i mladih u igrama na sreću“, Bijeljina,15.09.2021. godine

U prostorijama Centra za kulturu „Semberija“ Bijeljina predstavljen je Poseban izvještaj Institucije Ombudsmana za djecu „Učešće djece i mladih u igrama na sreću“.
Ombudsman za djecu Dragica Radović i saradnici, koji su radili na izradi izvještaja, su prezentovali najznačanije rezulatate istraživanja, kao i definisane preporuke.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i ustanova koji su svojim djelovanjem, direktno ili indirektno usmjereni na zaštitu prava i unaprijeđenje položaja djece, a posebno na prevenciju njihovog učešća u igrama na sreću, koje kada postanu patološke, predstavljaju jednu od najozbiljnijih bolesti zavisnosti.
Nakon predstavljanja Posebnog izvještaja, u vrlo kvalitetnoj diskusiji, sa dosta zanimljivih prijedloga učestvovali su predstavnici: Republičke uprave za igre na sreću, inspekcijskih službi na nivou Republike Srpske i Grada Bijeljine, Policijske uprave Bijeljina, Centra za mentalno zdravlje Bijeljina, centara za socijalni rad Bijeljina, Ugljevik i Lopare, predstavnik gradske Uprave Bijeljina, UG za obrazovanje Roma „Otaharin“, predsjednici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola regije Semberije, te psiholozi iz četiri srednje škole.
Na skupu se posebno čuo glas djece, učenika srednjih škola, koji su ukazali na činjenicu da se „puno njihovih drugara bavi kockom, da im je vrlo jednostavan pristup u kladionice, koje su blizu škola i u kafiće gdje imaju aparati, kao i da ih niko ne upozorava da ne mogu ući“. Jedan od njih je iznio i lično iskustvo sa kockom i „borbu za izlazak iz nje.“ Na kraju su iznijeli stav da je „kockanje štetno po djecu“ i da smatraju važnim da se o tome treba pričati u školi, porodici i medijima.
Skup je propraćen od strane velikog broja medija.