X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Protivrječja savremenog prava“, Pale, 30.10.2021. godine

U organizaciji Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo, uz podršku i učešće MeždunarodbЙ SoЮZ Юristov Moskva, Evropske organizacije za javno pravo Atina, Instituta za uporedno pravo Beograd, Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu Beograd, Srpskog fiksalnog društva Beograd i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd održan je veliki jubilarni Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Protivrječja savremenog prava“ u prostorijama Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i putem zoom aplikacije.
S obzirom na broj prijavljenih referata i autora iz čak četrnaest zemalja, međunarodni značaj suorganizatora skupa, te impozantan broj učesnika, među kojima je bila i ombudsman za djecu Dragica Radović, nemjerljiv je značaj ovog naučnog skupa na kojem su pravni stručnjaci iz različitih oblasti imali mogućnost da razmijene znanja i iskustva, te da usvoje nova saznanja i prakse koja su nam svima u ovo vrijeme pandemije i onemogućenih kontakata, bila zaista neophodna u daljem usavršavanju.