“ZAJEDNO ZA BOLJI INTERNET” – Međunarodni dan sigurnog interneta, 09.02.2021.

Dan sigurnog interneta je međunarodni dan koji se na inicijativu Evropske komisije obilježava dugi niz godina, drugog dana druge sedmice drugog mjeseca, a koji se ove godine obilježava 9. februara pod sloganom „Zajedno za bolji internet”.

Za Ombudsmana za djecu ovo je jedinstvena prilika da pozove djecu i mlade, njihove roditelje, ali i sve subjekte u oblasti zaštite djece i mladih, a naročito obrazovanja, informacionih i komunikacionih tehnologija i medija da promovišu sigurno korištenje interneta i IKT sredstava i tehnologija.
Savremena sredstva komunikacije i internet kao medij imaju brojne pozitivne, ali i negativne strane. Djeca i mladi uz njih mogu učiti, pronalaziti kvalitetne informacije za svoje školske i vanškolske aktivnosti, komunicirati i razmjenjivati iskustva, mišljenja i informacije s vršnjacima, čitati knjige, informisati se o događajima, itd. Korištenje interneta omogućava aktivno, kreativno i samostalno učenje.
Međutim, ne smijemo zaboraviti i na sve moguće negativne strane i skrivene opasnosti. Nekvalitetne i neprovjerene informacije, informacije i virtuelni događaji koji bi mogli potencijalno negativno uticati na dječiji razvoj, neprimjereni i za djecu neprihvatljivi audio i vizuelni sadržaji (nasilni i pornografski sadržaji), sve češće po život i zdravlje djeteta opasne igre „izazova” na društvenim mrežama i raznim web platformama, govor mržnje, ugrožavanje privatnosti djetetai/ili njegove porodice, … -samo su neke od njih.
Nezaobilazna je činjenica da su savremene IKT tehnologije i sredstva prisutna i potrebna u odrastanju naše djece. Zato je veoma važno da damo uputstva djeci da se u ovom svijetu pravilno i sigurno orjentišu, da prepoznaju i izbjegnu opasnosti kojima mogu biti izloženi, da zaštite sebe i svoja prava i interese, ali i da maksimalno iskoriste sve moguće prednosti koje im stoje na raspologanju.
Situacija sa korona virusom i preusmjeravanje mnogih životnih aktivnosti na online komunikaciju još više nas uvjerava da je jedina sigurna zaštita djece njihova pravovremena edukacija o prednostima i rizicima savremenih IKT tehnologija i samog interneta. Samo djeca koja to znaju i koja imaju dovoljno provjerenih i potpunih informacija o tome, mogu prepoznati situacije koje ih povređuju i ugrožavaju, te pravovremeno i adekvatno reagovati.