Zaštita djece od trgovine i eksploatacije na Zapadnom Balkanu – regionalna konferencija, 22.-23.06.2021.

Regionalna konferencija „Zajedničko preduzimanje mjera tokom krize: Zaštita djece od trgovine i eksploatacije na Zapadnom Balkanu” održana je online 22. i 23. juna.
Konferencija je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019.-2022.
Okupila je više od 130 učesnika iz regije i šire, koji su naglasili važnost stavljanja prava i najboljeg interesa djeteta u središte politika i praktičnih mjera za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima.
Tokom Konferencije razmatrani su trendovi i novi izazovi u zaštiiti od trgovine djecom, identifikovane su pozitivne inicijative i razgovarano je o oblastima poboljšanja koja se mogu postići izgradnjom kapaciteta, koordinacijom i saradnjom.
U radu Konferencije učestvovala je i predstavnica Ombudsmana za djecu.