Dan sigurnog interneta, 8. februar 2022.

Ombudsman za djecu već dvanaestu godinu obilježava Dan sigurnog interneta, sa ciljem promocije sigurne i pozitivne upotrebe digitalne tehnologije, posebno među djecom i mladima. Ovaj dan se obilježava drugog dana, druge sedmice, drugog mjeseca.

Dan sigurnog interenta samo je još jedan apel da se tema drži stalno aktuelnom, jer jedina sigurna zaštita za djecu je učenje djece o prednostima i rizicima ove komunikacije. Potrebna je stalna i sveobuhvatna edukacija i informisanje djece, roditelja, svih profesionalaca koji rade sa djecom i široke javnosti. Samo djeca koja su edukovana i dovoljno informisana mogu prepoznati situacije koje ih mogu povrijediti, a mi odrasli im trebamo biti podrška i pružiti pomoć ako dožive neugodnosti i nasilje na internetu.

Fokus sigurnosti na internetu se tokom godina s kreiranja „sigurnog” interneta preusmjerio na kreiranje „boljeg” interneta. Svi imamo veliku ulogu i upravo radi toga, u duhu ovogodišnjeg slogana „Zajedno za bolji internet”, trebamo se ujediniti kako bi internet učinili boljim mjestom za sve nas.

Ove godine predstavnici institucije Ombudsmana za djecu su u OŠ „Stanko Rakita” Banja Luka zajedno sa osmim razredima organizovali radionicu – Zajedno za bolji interent, i tom prilikom su učenici učestovali u mini kvizu poznavanja sigurnog korištenja interneta. Cilj radionice je da edukujemo djecu o pravilnom načinu ponašanja na interentu i odgovornom korištenju tehnologije, te kako adekvatno da reaguju i kome da se obrate u situaciji ukoliko se osjećaju uznemireno na internetu. Pravila nalažu da za online komunikaciju važe sva pravila kao i za pristojnu komunikaciju u stvarnom životu.

Zaštita djece od različitih oblika nasilja zahtijeva multidisciplinaran pristup i saradnju svih nadležnih službi i institucija, bez obzira gdje se nasilje dešava i ko su počinioci. Pri tome roditelji imaju posebnu obavezu i odgovornost, ali i škola i kao vaspitna i obrazovna ustanova ima i obavezu i odgovornost u zaštiti djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, posebno u dijelu realizacije programa prevencije, jer je to najbolja zaštita za dijete.