Izjava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Lanzarote komiteta

Izjava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Lanzarote komiteta