Izjava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Lanzarote komiteta