OŠ „Petar Kočić”,Nova Topola, 09.februar 2022

Predstavnik Ombudsmana za djecu dana 09.02.2022.godine posjetio je Osnovnu školu “Petar Kočić” u Novoj Topoli, gdje je povodom Dana sigurnog interneta sa učenicima drugog razreda održana radionica o korištenju digitalne tehnologije.

Djeca su kroz primjere prilagođene njihovom uzrastu edukovana o prednostima ali i potencijalnim opasnostima korišćenja interneta, a svojim aktivnim učešćem pokazala su da im je ova tema interesantna i da o njoj razgovaraju i sa roditeljima kao i u školi.

Predstavnik Ombudsmana za djecu je ovom prilikom uručio djeci i bojanke “Moja prava”.

Obilježavanjem Dana sigurnog interneta želimo podsjetiti i senzibilisati javnost na poštivanje dječjih prava i potrebu zaštite djece od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije