Završna konferencija projekta „Da, to sam ja!”, Bijeljina, 28.12.2021. godine

U okviru projekta „Da, to sam ja!” kojeg uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture realizuje Udruženje “Porodični krug” iz Bijeljine, na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini 28.12.2021.godine, održana je završna Konferencija na kojoj su prezentovana postignuća Projekta.

Planirane aktivnosti Projekta su: senzibilizacija javnosti o značaju ranog učenja i uključivanja djece Roma u predškolske ustanove i osnovne škole, obuka vaspitača i nastavnika za rad sa djecom iz osjetljivih kategorija stanovništva (sa naglaskom za djecu Rome), izrada Priručnika za rad sa djecom iz osjetljivih kategorija, unapređivanje kompetencija roditelja, medijska kampanja s ciljem razvoja svijesti o potrebi obrazovanja romske djece. Projektom su bile obuhvaćene predškolske i školske ustanove iz lokalnih zajednica u kojima živi romska populacija.

Na Konferenciji je istaknuto je da je gotovo statistički zanemarljiv broj mališana romske populacije koja pohađaju predškolske ustanove, a kao pozitivan primjer je istaknut Grad Bijeljina, koji ima najveći procenat obuhvata u predškolskim ustanovama, kako javnom tako i privatnim. Prepoznat je i problem visokog procenta napuštanja osnovne škole učenika romske populacije.

Konferenciji su prisustvovali: Pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske, Nataša Cvijanović, Gradonačelnik Grada Bijeljine, Dekan pedagoškog fakulteta, Zamjenik Ombudsmana za djecu Jovanka Vuković, te predstavnici predškolskih ustanova, osnovnih škola, centra za socijalni rad, zdravstvenog i nevladinog sektora. Zamjenik Ombudsmana je prilikom obraćanja na Konferenciji ukazala na značaj Institucije Ombudsmana za djecu u zaštiti prava svakog djeteta, što podrazumijeva sinhronizovano djelovanja svih subjekata zaštite u davanju podrške djeci i porodicama u cilju prepoznavanja značaja obrazovanja i ostvarivanja prava na obrazovanje, kao univerzalnog prava i prava djeteta.