66-12 Uputstvo o realizaciji pragrama i aktivnosti NVO… u srednjim skolama