Zastita prava na obrazovanje djece u sukobu sa zakonom