DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", a i  povodom „Dječije nedjelje", danas je predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske posjetila Osnovnu školu „Vuk Karadžić" u Trebinju.

U razgovoru sa v.d direktora informisani smo da ova vaspitno-obrazovna ustanova ispunjava sve uslove za redovno odvijanje nastavnog plana i programa, da se tokom poslednjih nekoliko godina sporadično obavljala rekonstrukcija otvora na školskoj zgradi, grijanja, mokrih čvorova, da se uprava škole ponaša sa pažnjom dobrog domaćina u smislu održavanja zadovoljavajućih standarda, ali da su neophodna i dalja ulaganja u cilju unaprijeđenja uslova boravka i obrazovanja djece. Posebno naglašavaju da su ponosni na učenike koji se ističu u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Škola broji ukupno 810 učenika.

Razgovor na temu „Da li znamo šta je nasilje?" obavljen je sa po jednim odjeljenjem učenika VI i VII razreda, u kome su se učenici upoznali sa osnovnim nadležnostima Ombudsmana za djecu, odredbama UN Konvencije o pravima djeteta i odredbama Protokola o vršnjačkom nasilju i nasilju nad djecom. Učenici su aktivno učestvovali u radionici, iskazali interesovanje za ovu temu i kako kažu saznali nešto više, a posebno su se pohvalili činjenicom da u njihovoj sredini vlada drugarstvo i poštovanje.