DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Nastavljajući aktivnosti posvećene obilježavanju Dječije nedjelje predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju posjetio je Osnovnu školu „Dvorovi" u istoimenom mjestu nadomak Bijeljine, i sa đacima te škole održao dvije radionice na temu „Da li znamo šta je nasilje". Prva radionica je održana sa učenicima trećeg odjeljenja devetog razreda, a potom i sa učenicima trećeg odjeljenja sedmog razreda, a na obje radionice djeca su pokazala veliku zainteresovanost za uvijek zanimljivu temu o nasilju, ali i za rad i postupanje Ombudsmana za djecu. Đaci su otvoreno i sa velikim zanimanjem razgovarali o nasilju, vrstama, prepoznavanju žrtve nasilja i o tome kako i kome bi se obratili radi pomoći ili prijave nasilja. Smatraju da je vršnjačko verbalno i psihičko nasilje češća pojava i da je ono, zbog trajanja i posljedica, teže nego fizičko nasilje. Na obje radionice pokazali su zadovoljstvo ovakvim radom i onim što su saznali i naučili te istakli želju da se ponovo sretnemo na ovakvim ili sličnim radionicama.

U razgovoru sa užim rukovodstvom škole saznali smo da školu u dvije smjene pohađa 520 đaka, da je savjet učenika dobro organizovan i aktivan, te da su u školi aktivne 22 sekcije u koje je uključeno više od 250 djece. Nažalost i u ovoj školi se iz godine u godinu smanjuje broj učenika koji se upisuju u prve razrede, a pored toga primijećeno je da se djeca sve češće ispisuju iz škole radi seobe sa porodicama u druge zemlje.